Hulp voor Nederlanders buitenNederland

Doelstelling

Doelstelling:

Stichting Nederlanders Overzee stelt zich als doel om de Nederlandse overheid te bewegen zich beter in te zetten voor landgenoten die terug willen keren naar Nederland.

1e Registratie van Nederlanders buiten Nederland

Stichting Nederlanders Overzee heeft de volgende vraag aan Ministerie van Buitenlandse Zaken gesteld:

Is het Ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte  waar Nederlanders buiten Nederland zich bevinden, verblijven of wonen?

Op 06-03-2020 hebben we het onderstaande antwoord ontvangen.

Het ministerie is niet op de hoogte van waar Nederlanders buiten Nederland zich bevinden, verblijven of wonen en houdt daar ook geen centraal bestand van bij.


De onderstaande tekst valt te lezen op de website van Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) maakt ons Koninkrijk veiliger en welvarender en zet zich in voor een eerlijke en duurzame wereld. BZ steunt ook 24/7 Nederlanders in het buitenland. Dat alles doen we samen met onze Nederlandse en buitenlandse partners. Voor Nederland, wereldwijd.

Stichting Nederlanders overzee vraagt zich af hoe kan het Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders in het buitenland steunen als zij niet weten waar deze Nederlanders  zich bevinden, verblijven of wonen.

We gaan het Ministerie van Buitenlandse Zaken om opheldering vragen.

Klik hier om u te registreren.  

2e Remigreren

Afbeeldingsresultaat voor remigreren

Met de Remigratiewet helpt de overheid immigranten uit bepaalde landen die terug willen keren naar het land waar zij zijn geboren. Of naar het land waarvan zij de nationaliteit hebben of hebben gehad. 

Remigranten kunnen na hun remigratie een remigratie-uitkering krijgen. Dit is een tegemoetkoming voor de kosten in het levensonderhoud en eventueel het behoud van de zorgverzekering in Nederland. 

Om een remigratie-uitkering te krijgen, moet u buiten Nederland zijn geboren. En voor een bepaalde datum in Nederland zijn komen wonen. 

Landen van herkomst:

Turkije, Marokko, Tunesië, Kaapverdië,  Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Suriname, Kroatië, Slovenië, Spanje, Portugal, Italië en Griekenland. 


Wij willen dat er ook een regeling komt voor Nederlanders in het buitenland die terug willen keren (remigreren) naar Nederland.


 Wij hebben de overheid gevraagd of er ook een regling voor Nederlanders in het buitenland bestaat die willen remigreren. 

Op 18 maart 2020 hebben we het onderstaand anwoord ontvangen.

Uw vraag over de remigratie van Nederlanders is belegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De uitkomst hiervan is dat er geen concreet beleid te benoemen is voor het punt dat u aandraagt.  Daarom kan ik u alleen aanraden om uw standpunt kenbaar te maken bij één of meerdere politieke partijen. 


Klik hier om u te registreren.  

3e Inburgeren

 

Afbeeldingsresultaat voor remigreren

Een MVV is een visum voor vestiging in Nederland. Voordat in Nederland een verblijfsvergunning kan worden aangevraagd, moet de aanvrager meestal eerst in het bezit zijn van een MVV. De MVV kan worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassades of consulaten in het land van herkomst, maar sinds 2013 kan dat ook door de hoofdpersoon in Nederland worden aangevraagd bij de IND.

Een MVV is niet altijd verplicht. Zo zijn de volgende nationaliteiten vrijgesteld van het MVV-vereiste: Australië, België, Bulgarije, Canada, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Vaticaanstad, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland.

Van nationaliteiten van de Europese Unie (behalve Nederlanders) zijn ook partners, echtgenoten en andere gezinsleden vrijgesteld van het MVV-vereiste, ook al hebben zij zelf een andere nationaliteit.

Met een MVV in de hand heeft de aanvrager toestemming om naar Nederland te komen. Sinds de nieuwe procedure voor 'toelating en verblijf', wordt na binnenkomst in Nederland mét MVV automatisch een verblijfsvergunning afgegeven.

Een verblijfsvergunning zonder MVV moet na aankomst in Nederland worden aangevraagd bij de IND 

 


Met twee maten meten?

Om het simpel weer te geven een MVV is dus alleen nodig bij inwoners uit Sovjet-Unie, Afrika en Azië (Japan en zuid Korea uitgezonderd).

Wij gaan eens wat vragen stellen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Klik hier om u te registreren.