Steun Stichting Nederlanders Overzee (SNO)

SNO heeft als doelstelling hulp voor Nederlanders in Thailand, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van hulp aan gedetineerden, scholing, ouderen, zieken, eenzame, alsmede het bieden van hulp bij maatschappelijke problemen, (zorg)verzekeringen en hulp in het algemeen voor Nederlanders in Thailand. Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door: a. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren; b. bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is; c. subsidies; d. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen; e. opbrengsten van activiteiten van de stichting; f. alle andere baten. Het bezoeken van het netwerk is gratis en geeft toegang tot het nieuws, artikelen, downloaden van bestanden, maken  en het bekijken van advertenties. Een sociaal maatschappelijk netwerk met Nederlandstalige specialisten op het gebied van o.a. belastingen, visa, rechtshulp, verzekeringen, maatschappelijk werk. Forums, clubs stichtingen en verenigingen kunnen ook kosteloos gebruik maken van SNO om hun diensten aan te bieden zoals website promotie, maken van evenementen en het plaatsen van advertenties. Voor het bovenstaande hebben we u hulp hard bij nodig. Word donateur, steun ons éénmalig of kom in actie voor SNO. Vele handen maken licht werk. Namens Stichting Nederlanders Overzee bedankt voor uw steun!
Of schenk via ING-BANK Stichting Nederlanders Overzee NL48 INGB 0002 9696 84

Steun Stichting Nederlanders Overzee (SNO)

SNO heeft als doelstelling hulp voor Nederlanders in Thailand, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van hulp aan gedetineerden, scholing, ouderen, zieken, eenzame, alsmede het bieden van hulp bij maatschappelijke problemen, (zorg)verzekeringen en hulp in het algemeen voor Nederlanders in Thailand. Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door: a. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren; b. bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is; c. subsidies; d. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen; e. opbrengsten van activiteiten van de stichting; f. alle andere baten. Het bezoeken van het netwerk is gratis en geeft toegang tot het nieuws, artikelen, downloaden van bestanden, maken  en het bekijken van advertenties. Een sociaal maatschappelijk netwerk met Nederlandstalige specialisten op het gebied van o.a. belastingen, visa, rechtshulp, verzekeringen, maatschappelijk werk. Forums, clubs stichtingen en verenigingen kunnen ook kosteloos gebruik maken van SNO om hun diensten aan te bieden zoals website promotie, maken van evenementen en het plaatsen van advertenties. Voor het bovenstaande hebben we u hulp hard bij nodig. Word donateur, steun ons éénmalig of kom in actie voor SNO. Vele handen maken licht werk. Namens Stichting Nederlanders Overzee bedankt voor uw steun!
Of schenk via ING-BANK Stichting Nederlanders Overzee NL48 INGB 0002 9696 84
Steun Stichting Nederlanders Overzee (SNO) SNO heeft als doelstelling hulp voor Nederlanders in Thailand, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van hulp aan gedetineerden, scholing, ouderen, zieken, eenzame, alsmede het bieden van hulp bij maatschappelijke problemen, (zorg)verzekeringen en hulp in het algemeen voor Nederlanders in Thailand. Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door: a. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren; b. bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is; c. subsidies; d. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen; e. opbrengsten van activiteiten van de stichting; f. alle andere baten. Het bezoeken van het netwerk is gratis en geeft toegang tot het nieuws, artikelen, downloaden van bestanden, maken  en het bekijken van advertenties. Een sociaal maatschappelijk netwerk met Nederlandstalige specialisten op het gebied van o.a. belastingen, visa, rechtshulp, verzekeringen, maatschappelijk werk. Forums, clubs stichtingen en verenigingen kunnen ook kosteloos gebruik maken van SNO om hun diensten aan te bieden zoals website promotie, maken van evenementen en het plaatsen van advertenties. Voor het bovenstaande hebben we u hulp hard bij nodig. Word donateur, steun ons éénmalig of kom in actie voor SNO. Vele handen maken licht werk. Namens Stichting Nederlanders Overzee bedankt voor uw steun!
Of schenk via ING-BANK Stichting Nederlanders Overzee NL48 INGB 0002 9696 84