Hulp voor Nederlanders buitenNederland

Welkom op deze website van Stichting Nederlanders Overzee

 

Hulp voor Nederlanders buiten Nederland.

Stichting Nederlanders Overzee

Doelstelling:

Stichting Nederlanders Overzee stelt zich als doel om de Nederlandse overheid te bewegen zich beter in te zetten voor landgenoten die terug willen keren naar Nederland.

Introductie:
Wij, Stichting Nederlanders Overzee constateren, dat de Nederlandse overheid niet in staat is (gebleken), Nederlanders die terug willen keren naar hun geboorteland, een helpende hand te bieden bij deze terugkeer. Terugkeerders lopen vaak tegen bureaucratische muren die hun problemen eerder verergeren dan oplossen.

Stichting Nederlanders Overzee wil zich sterk maken voor deze groep terugkeerders en de overheid te bewegen tot het bieden van meer en betere hulp bij terugkeer. Wij denken dit te kunnen doen door;

de overheid ongevraagd te gaan informeren over de knelpunten waar terugkeerders mee te maken krijgen.
Waar de overheid tekortschiet, te wijzen op wetgeving die bescherming biedt aan elke Nederlander en waarbij de overheid verzuimt tot de uitvoering daarvan.
De overheid te wijzen op het belang van Nederlanders in het buitenland. Deze zijn ons inziens het visitekaartje van Nederland en kunnen nuttig zijn als waarnemers en intermediairs bij het signaleren van zowel positieve als negatieve tendensen.

Participatie
Gelukkig zijn er wel een aantal organisaties die zich bezighouden met de belangen van Nederlanders in het buitenland met vaak hun eigen specialisatie. Met deze partijen willen we graag samenwerken door middel van doorverwijzen op de specialisaties alsmede informeren en ondersteunen daar waar het gaat om specifieke terugkeer (remigratie).

Wij gebruiken expliciet de term terugkeerders, omdat de term remigratie binnen het Nederlandse overheidsapparaat een geheel eigen betekenis heeft gekregen. Een remigrant is iemand die wil terugkeren, met een niet Nederlandse achtergrond, die al eerder woonachtig is geweest in Nederland.
Opmerkelijk daarin, vinden wij, dat voor deze groep mensen, wel allerlei hulporganen beschikbaar zijn.

Klik hier voor hulp

 

We zoeken vrijwilligers in Thailand

Afbeeldingsresultaat voor vrijwilligers

U gaat ons doel gaat nastreven en verwezenlijken.

De bedoeling is dat u bekendheid gaat werven voor Stichting Nederlanders Overzee. We zorgen dat u goed promotie materiaal krijgt, en zorgen ook dat u genoeg weet van ons doel om erover te vertellen aan vrienden, familie, collega’s of andere Nederlanders in land waar u nu verblijft. 

Alles gebeurd op vrijwilligers basis, zodra we meer kapitaalkrachtig zijn is er een optie tot onkostenvergoeding.

Als vrijwilliger ben u voor ons onmisbaar, Stichting Nederlanders Overzee kan niet zonder vrijwilligers zijn doel nastreven.

We zullen u helpen het geheel op te zetten. Dat kunnen diversen hulpacties zijn, maar ook een eenvoudige presentatie.

Lijkt dit u leuk? Neem dan contact met ons op.

 Klik hier om u vrijblijvend aan te melden