Pacific Cross

Pacific cross heeft verschillende polissen. Wij raden de Maxima polis aan.

Om een indruk te geven van de dekkingen bij Pacific Cross zal als voorbeeld hieronder meer informatie worden gegeven over de Maxima polis en Maxima plus polis. De Maxima polis plan biedt al zo’n ruime dekkingen en limieten dat deze bijna niet worden overschreden. Het is om deze reden dat wij de Maxima Plus polis, dat een nog ruimere dekking kent, niet direct aanraden.  
expat
Stichting Nederlanders Overzee speelt een rol als zijnde een onafhankelijk adviserende partij bij onderstaande verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen. Stichting Nederlanders Overzee draagt geen verantwoording tussen de overeenkomst van de kandidaat-verzekeringsnemer en de verzekeraar. Stichting Nederlanders Overzee is een vrijblijvende adviseur en de kandidaat-verzekeringsnemer evenals de verzekeraar vrijwaren Stichting Nederlanders overzee van alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit een eventuele overeenkomst.

Enkele voordelen en belangrijke aspecten van het Maxima plan zijn:

Aanmelden via Stichting Nederlanders Overzee, Maxima plus polis 20 % korting Hoge dekkingen 5.000.000 Thai Baht bij ziekte /ongeval Verzekerd van levenslange dekking, gegarandeerd jaarlijks te vernieuwen Vrijwel alle kosten bij ziekenhuis opname zijn voor 100% gedekt Volledige keuzevrijheid qua ziekenhuizen, dus ook de duurste in Bangkok en Pattaya Mogelijkheid tot Poliklinische uitsluiting, korting 20%.  Alle medische kosten waarvoor geen                       sprake is  van een ziekenhuisopname dienen door de cliënt zelf te worden betaald De behandeling van kanker, radio- en chemotherapie wordt gedekt Geen verplicht eigen risico, wel als optie met hoge korting tot wel 50%

Nadelen:

Medische keuring is noodzakelijk vanaf 65 jaar en ouder, kosten ongeveer 8000 baht Geen maandelijkse betaling, betaling is op jaarbasis Reeds bestaande aandoeningen worden niet verzekerd of alleen onder bepaalde                                                                                 voorwaarden Er is een wachttijd van 120 dagen voor een aantal chronische ziekten zoals kanker, hernia’s en dergelijke Gedurende de eerste 30 dagen na aanvang van de verzekering bent u alleen gedekt voor ongevallen. Voor vrouwen: verplichte mammogram bij instappen na 40 jarige leeftijd. Resultaten hiervan worden afgewacht alvorens dekking wordt verleend voor daaraan gerelateerde aandoeningen.

De aanvraagprocedure:

Bij een eventuele aanvraag hoeft, mits niet 65 jaar of ouder, geen medische keuring te worden verricht. Er dient slechts een medische vragenlijst te worden ingevuld. Via de website van Stichting Nederlanders Overzee vult u een aanvraag formulier in die wordt doorgestuurd naar de makelaar van Pacific Cross deze neemt dan contact met u op. De opgestuurde medische vragenlijst moet worden ingevuld en teruggestuurd. Dit formulier wordt door de makelaar vervolgens doorgestuurd waarna Pacific Cross met een voorstel komt. Dit voorstel kan drie dingen inhouden: U bent geaccepteerd zonder verdere uitsluitingen. U bent geaccepteerd met 1 of meerdere uitsluitingen (met bv. een premieverhoging van 15% of dat er bijbetaling wordt gevraagd voor bepaalde aandoeningen). U wordt geweigerd. De aanvraag op zich brengt geen enkele verplichting met zich mee. U kunt zelf aangeven of u wel of geen gebruik wilt maken van het voorstel van Pacific Cross.
VERGOEDINGEN MAXIMA MAXIMA PLUS Ziekenhuiskeuze Geen beperking op ziekenhuiskeuzes Geen beperking op ziekenhuiskeuzes Medische evacuatiedienst bij noodgevallen Wereldwijde evacuatie Wereldwijde evacuatie Maximale vergoeding per geval per verzekeringsjaar 5,000,000 10,000,000 Vergoedingen bij ziekenhuis opname Kamer en verzorging, verplegings kosten, andere medische kosten, maximum per dag 8.000,00 10.000,00 Intensive Care Unit en Coronaire zorgeenheid (Hart bewaking) Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Operatiekamer Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Chirurgieprijs inclusief pre-chirurgische beoordeling en Normale post-chirurgische zorg (werkelijke kosten) Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Orgaantransplantatiekosten voor lever, hart, longen, nieren, beenmerg en nierdialyse inclusief donorkosten (maximum per handicap) 1.000.000,00 1.500.000,00 Narcotiseur kosten Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Prive-verpleegkundig tarief aanbevolen door arts onmiddellijk na ziekenhuisopname (maximum 30 dagen) Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Psychiatrische en mentale aandoeningen tijdens gehele leven 200.000,00 300.000,00 Ziekenhuiskosten: diagnostische laboratoriumkosten, röntgenfoto's, voorgeschreven Geneesmiddelen, bloed en plasma, rolstoelverhuur, chirurgische apparatuur en apparaten Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Permanente geïmplanteerde medische apparaten en kunstmatige organen     (wachtijd is +/- 5 jaar) Dagelijks bezoek van het ziekenhuis door een arts (maximum per dag) Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Consultatiekosten voor specialist Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Noodgevallen polikliniek binnen 24 uur, maximaal per ongeval Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Noodgevallen lokale ambulance service inclusief apparatuur en personeelskosten Volledig vergoed Volledig vergoed Poliklinische vergoedingen MAXIMA MAXIMA PLUS Consulten van artsen, geneesmiddelen, röntgenfoto's, laboratoriumtests, poliklinische chirurgie, verbandmiddelen, chemotherapie, bestraling en alternatieve behandeling indien verwezen door behandelend arts (Maximum per dag) Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Toegestane aantal bezoeken aan chiropractor, acupuncturist en fysiotherapeut toegestaan zonder verwijzing van een behandelende arts                     (Maximaal bezoek per jaar) 5 bezoeken 7 bezoeken Noodgevallen vergoedingen MAXIMA MAXIMA PLUS Noodgevallen hulp en assistentie 24 uur per dag en 7 dagen per week Volledig vergoed Volledig vergoed Medische noodevacuatie Volledig vergoed Volledig vergoed Zwangerschap vergoedingen MAXIMA MAXIMA PLUS Normale bevalling per zwangerschap 60.000,00 150.000,00 Operatieve bevalling per zwangerschap 100.000,00 150.000,00 Miskraam in geval van dilatatie en curettage 40.000,00 50.000,00 Kortingen MAXIMA MAXIMA PLUS Uitsluiting polikliniek 20 procent 20 procent Eigenrisico 40,000 baht 25 procent 25 procent Eigenrisico 100,000 baht 32,5 procent 32,5 procent Eigenrisico 200,000 baht 40 procent 40 procent Eigenrisico300,000 baht 50 procent 50 procent Groepskorting via Stichting Nederlanders Overzee 10 procent 10 procent
Optioneel kunt u zich ook nog bijverzekeren voor tandartskosten en bril.
Klik aub op doe een aanvraag Voor aanvragen of meer informatie
Premie MAXIMA PER JAAR S.N.O. KORTING NIET POLIKLINISCH E.R. 40.00 E.R. 100.00 E.R. 200.000 E.R. 300.000 20% 20% 25% 37,50% 40% 50% 31-35 jaar 39.681,00 31.744,80 31.744,80 23.808,60 14.880,38 8.928,23 4464,11 36-40 jaar 44.090,00 35.272,00 28.217,60 21.163,20 13.227,00 7.936,20 3.968,10 41-45 jaar 48.499,00 38.799,20 31.039,36 23.279,52 14.549,70 8.729,82 4.364,91 46-50 jaar 5.513,00 38.799,20 31.039,36 23.279,52 14.549,70 8.729,82 4.364,91 51-55 jaar 59.522,00 47.617,60 38.094,08 28.570,56 17.856,60 10.713,96 5.356,98 56-60 jaar 68.340,00 54.672,00 43.737,60 32.803,20 20.502,00 12.301,20 6.150,60 61-65 jaar 81.567,00 65.253,60 52.202,88 39.152,16 24.470,10 14.682,06 7.341,03 JAARPRIJS IN BATH JAARPRIJS IN EURO MAANDPRIJS BATH MAANDPRIJS EURO Voorbeeld 61-65 jaar 81.567,00 2.080,79 6.797,25 173,40 S.N.O. korting 20% 16.313,40 416,16 1.359,45 34,68 65.253,60 1.664,63 5.437,80 138,72 Niet poliklinisch 20% 13.050,72 332,93 1.087,56 27,74 52.202,88 1.331,71 4.350,24 110,98 40.000 baht eigen risico 13.050,72 332,93 1.087,56 27,74 39.152,16 998,78 3.262,68 83,23 JAARPRIJS IN BATH JAARPRIJS IN EURO MAANDPRIJS BATH MAANDPRIJS EURO Voorbeeld 66-70 112.430,00 2.868,11 9.369,17 239,01 S.N.O. korting 20% 22.486,00 573,62 1.873,83 47,80 89.944,00 2.294,49 7.495,33 191,21 Niet poliklinisch 20% 17.988,80 458,90 1.499,07 38,24 71.955,20 1.835,59 5.996,27 152,97 40.000 baht eigen risico 17.988,80 458,90 1.499,07 38,24 53.966,40 1.376,69 4.497,20 114,72 JAARPRIJS IN BATH JAARPRIJS IN EURO MAANDPRIJS BATH MAANDPRIJS EURO Voorbeeld 71-75 jaar 167.542,00 4.274,03 13.961,83 356,17 S.N.O. korting 20% 33.508,40 854,81 2.792,37 71,23 134.033,60 3.419,22 11.169,47 284,94 Niet poliklinisch 20% 26.806,72 683,84 2.233,89 56,99 107.226,88 2.735,38 8.935,57 227,95 40.000 baht eigen risico 26.806,72 683,84 2.233,89 56,99 80.420,16 2.051,53 6.701,68 170,96 JAARPRIJS IN BATH JAARPRIJS IN EURO MAANDPRIJS BATH MAANDPRIJS EURO Voorbeeld 81-85 jaar 279.972,00 7.142,14 23.331,00 595,18 S.N.O. korting 20% 55.994,40 1.428,43 4.666,20 119,04 223.977,60 5.713,71 18.664,80 476,14 Niet poliklinisch 20% 44.795,52 1.142,74 3.732,96 95,23 179.182,08 4.570,97 14.931,84 380,91 300.000 baht eigen risico 89.591,04 2.285,49 7.465,92 190,46 89.591,04 2.285,49 7.465,92 190,46 JAARPRIJS IN BATH JAARPRIJS IN EURO MAANDPRIJS BATH MAANDPRIJS EURO Voorbeeld 86-90 jaar 352.721,00 8.997,98 29.393,42 749,83 S.N.O. korting 20% 70.544,20 1.799,60 5.878,68 149,97 282.176,80 7.198,39 23.514,73 599,87 Niet poliklinisch 20% 56.435,36 1.439,68 4.702,95 119,97 225.741,44 5.758,71 18.811,79 479,89 300.000 baht eigen risico 112.870,72 2.879,36 9.405,89 239,95 112.870,72 2.879,36 9.405,89 239,95 Premie MAXIMA PER JAAR S.N.O. KORTING NIET POLIKLINISCH E.R. 40.00 E.R. 100.00 E.R. 200.000 E.R. 300.000 20% 20% 25% 37,50% 40% 50% 66-70 jaar 112.430,00 89.944,00 71.955,20 53.966,40 44.972,00 43.173,12 35977,60 71-75 jaar 167.542,00 134.033,60 107.226,88 80.420,16 50.262,60 30.157,56 15.078,78 76-80 jaar 224.859,00 179.887,20 143.909,76 107.932,32 67.457,70 40.474,62 20.237,31 81-85 jaar 279.972,00 223.977,60 143.909,76 107.932,32 67.457,70 40.474,62 20.237,31 86-90 jaar 352.721,00 282.176,80 225.741,44 169.306,08 105.816,30 63.489,78 31.744,89
Stichting Nederlanders Overzee speelt een rol als zijnde een onafhankelijk adviserende partij bij onderstaande verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen. Stichting Nederlanders Overzee draagt geen verantwoording tussen de overeenkomst van de kandidaat-verzekeringsnemer en de verzekeraar. Stichting Nederlanders Overzee is een vrijblijvende adviseur en de kandidaat-verzekeringsnemer evenals de verzekeraar vrijwaren Stichting Nederlanders overzee van alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit een eventuele overeenkomst.
expat

Pacific

Cross

Pacific cross heeft verschillende polissen. Wij raden de

Maxima polis aan.

Om een indruk te geven van de dekkingen bij Pacific Cross zal als voorbeeld hieronder meer informatie worden gegeven over de Maxima polis en Maxima plus polis. De Maxima polis plan biedt al zo’n ruime dekkingen en limieten dat deze bijna niet worden overschreden. Het is om deze reden dat wij de Maxima Plus polis, dat een nog ruimere dekking kent, niet direct aanraden.  

Enkele voordelen en belangrijke aspecten van het Maxima

plan zijn:

Aanmelden via Stichting Nederlanders Overzee, Maxima plus polis 20 % korting Hoge dekkingen 5.000.000 Thai Baht bij ziekte /ongeval Verzekerd van levenslange dekking, gegarandeerd jaarlijks te vernieuwen Vrijwel alle kosten bij ziekenhuis opname zijn voor 100% gedekt Volledige keuzevrijheid qua ziekenhuizen, dus ook de duurste in Bangkok en Pattaya Mogelijkheid tot Poliklinische uitsluiting, korting 20%.  Alle medische kosten waarvoor geen                       sprake is  van een ziekenhuisopname dienen door de cliënt zelf te worden betaald De behandeling van kanker, radio- en chemotherapie wordt gedekt Geen verplicht eigen risico, wel als optie met hoge korting tot wel 50%

Nadelen:

Medische keuring is noodzakelijk vanaf 65 jaar en ouder, kosten ongeveer 8000 baht Geen maandelijkse betaling, betaling is op jaarbasis Reeds bestaande aandoeningen worden niet verzekerd of alleen onder bepaalde                                                                                 voorwaarden Er is een wachttijd van 120 dagen voor een aantal chronische ziekten zoals kanker, hernia’s en dergelijke Gedurende de eerste 30 dagen na aanvang van de verzekering bent u alleen gedekt voor ongevallen. Voor vrouwen: verplichte mammogram bij instappen na 40 jarige leeftijd. Resultaten hiervan worden afgewacht alvorens dekking wordt verleend voor daaraan gerelateerde aandoeningen.

De aanvraagprocedure:

Bij een eventuele aanvraag hoeft, mits niet 65 jaar of ouder, geen medische keuring te worden verricht. Er dient slechts een medische vragenlijst te worden ingevuld. Via de website van Stichting Nederlanders Overzee vult u een aanvraag formulier in die wordt doorgestuurd naar de makelaar van Pacific Cross deze neemt dan contact met u op. De opgestuurde medische vragenlijst moet worden ingevuld en teruggestuurd. Dit formulier wordt door de makelaar vervolgens doorgestuurd waarna Pacific Cross met een voorstel komt. Dit voorstel kan drie dingen inhouden: U bent geaccepteerd zonder verdere uitsluitingen. U bent geaccepteerd met 1 of meerdere uitsluitingen (met bv. een premieverhoging van 15% of dat er bijbetaling wordt gevraagd voor bepaalde aandoeningen). U wordt geweigerd. De aanvraag op zich brengt geen enkele verplichting met zich mee. U kunt zelf aangeven of u wel of geen gebruik wilt maken van het voorstel van Pacific Cross.
VERGOEDINGEN MAXIMA MAXIMA PLUS Ziekenhuiskeuze Geen beperking op ziekenhuiskeuzes Geen beperking op ziekenhuiskeuzes Medische evacuatiedienst bij noodgevallen Wereldwijde evacuatie Wereldwijde evacuatie Maximale vergoeding per geval per verzekeringsjaar 5,000,000 10,000,000 Vergoedingen bij ziekenhuis opname Kamer en verzorging, verplegings kosten, andere medische kosten, maximum per dag 8.000,00 10.000,00 Intensive Care Unit en Coronaire zorgeenheid (Hart bewaking) Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Operatiekamer Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Chirurgieprijs inclusief pre-chirurgische beoordeling en Normale post-chirurgische zorg (werkelijke kosten) Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Orgaantransplantatiekosten voor lever, hart, longen, nieren, beenmerg en nierdialyse inclusief donorkosten (maximum per handicap) 1.000.000,00 1.500.000,00 Narcotiseur kosten Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Prive-verpleegkundig tarief aanbevolen door arts onmiddellijk na ziekenhuisopname (maximum 30 dagen) Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Psychiatrische en mentale aandoeningen tijdens gehele leven 200.000,00 300.000,00 Ziekenhuiskosten: diagnostische laboratoriumkosten, röntgenfoto's, voorgeschreven Geneesmiddelen, bloed en plasma, rolstoelverhuur, chirurgische apparatuur en apparaten Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Permanente geïmplanteerde medische apparaten en kunstmatige organen     (wachtijd is +/- 5 jaar) Dagelijks bezoek van het ziekenhuis door een arts (maximum per dag) Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Consultatiekosten voor specialist Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Noodgevallen polikliniek binnen 24 uur, maximaal per ongeval Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Noodgevallen lokale ambulance service inclusief apparatuur en personeelskosten Volledig vergoed Volledig vergoed Poliklinische vergoedingen MAXIMA MAXIMA PLUS Consulten van artsen, geneesmiddelen, röntgenfoto's, laboratoriumtests, poliklinische chirurgie, verbandmiddelen, chemotherapie, bestraling en alternatieve behandeling indien verwezen door behandelend arts (Maximum per dag) Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Toegestane aantal bezoeken aan chiropractor, acupuncturist en fysiotherapeut toegestaan zonder verwijzing van een behandelende arts                     (Maximaal bezoek per jaar) 5 bezoeken 7 bezoeken Noodgevallen vergoedingen MAXIMA MAXIMA PLUS Noodgevallen hulp en assistentie 24 uur per dag en 7 dagen per week Volledig vergoed Volledig vergoed Medische noodevacuatie Volledig vergoed Volledig vergoed Zwangerschap vergoedingen MAXIMA MAXIMA PLUS Normale bevalling per zwangerschap 60.000,00 150.000,00 Operatieve bevalling per zwangerschap 100.000,00 150.000,00 Miskraam in geval van dilatatie en curettage 40.000,00 50.000,00 Kortingen MAXIMA MAXIMA PLUS Uitsluiting polikliniek 20 procent 20 procent Eigenrisico 40,000 baht 25 procent 25 procent Eigenrisico 100,000 baht 32,5 procent 32,5 procent Eigenrisico 200,000 baht 40 procent 40 procent Eigenrisico300,000 baht 50 procent 50 procent Groepskorting via Stichting Nederlanders Overzee 10 procent 10 procent
Optioneel kunt u zich ook nog bijverzekeren voor tandartskosten en bril.
Klik aub op doe een aanvraag Voor aanvragen of meer informatie
Premie MAXIMA PER JAAR S.N.O. KORTING NIET POLIKLINISCH E.R. 40.00 E.R. 100.00 E.R. 200.000 E.R. 300.000 20% 20% 25% 37,50% 40% 50% 31-35 jaar 39.681,00 31.744,80 31.744,80 23.808,60 14.880,38 8.928,23 4464,11 36-40 jaar 44.090,00 35.272,00 28.217,60 21.163,20 13.227,00 7.936,20 3.968,10 41-45 jaar 48.499,00 38.799,20 31.039,36 23.279,52 14.549,70 8.729,82 4.364,91 46-50 jaar 5.513,00 38.799,20 31.039,36 23.279,52 14.549,70 8.729,82 4.364,91 51-55 jaar 59.522,00 47.617,60 38.094,08 28.570,56 17.856,60 10.713,96 5.356,98 56-60 jaar 68.340,00 54.672,00 43.737,60 32.803,20 20.502,00 12.301,20 6.150,60 61-65 jaar 81.567,00 65.253,60 52.202,88 39.152,16 24.470,10 14.682,06 7.341,03 JAARPRIJS IN BATH JAARPRIJS IN EURO MAANDPRIJS BATH MAANDPRIJS EURO Voorbeeld 61-65 jaar 81.567,00 2.080,79 6.797,25 173,40 S.N.O. korting 20% 16.313,40 416,16 1.359,45 34,68 65.253,60 1.664,63 5.437,80 138,72 Niet poliklinisch 20% 13.050,72 332,93 1.087,56 27,74 52.202,88 1.331,71 4.350,24 110,98 40.000 baht eigen risico 13.050,72 332,93 1.087,56 27,74 39.152,16 998,78 3.262,68 83,23 JAARPRIJS IN BATH JAARPRIJS IN EURO MAANDPRIJS BATH MAANDPRIJS EURO Voorbeeld 66-70 112.430,00 2.868,11 9.369,17 239,01 S.N.O. korting 20% 22.486,00 573,62 1.873,83 47,80 89.944,00 2.294,49 7.495,33 191,21 Niet poliklinisch 20% 17.988,80 458,90 1.499,07 38,24 71.955,20 1.835,59 5.996,27 152,97 40.000 baht eigen risico 17.988,80 458,90 1.499,07 38,24 53.966,40 1.376,69 4.497,20 114,72 JAARPRIJS IN BATH JAARPRIJS IN EURO MAANDPRIJS BATH MAANDPRIJS EURO Voorbeeld 71-75 jaar 167.542,00 4.274,03 13.961,83 356,17 S.N.O. korting 20% 33.508,40 854,81 2.792,37 71,23 134.033,60 3.419,22 11.169,47 284,94 Niet poliklinisch 20% 26.806,72 683,84 2.233,89 56,99 107.226,88 2.735,38 8.935,57 227,95 40.000 baht eigen risico 26.806,72 683,84 2.233,89 56,99 80.420,16 2.051,53 6.701,68 170,96 JAARPRIJS IN BATH JAARPRIJS IN EURO MAANDPRIJS BATH MAANDPRIJS EURO Voorbeeld 81-85 jaar 279.972,00 7.142,14 23.331,00 595,18 S.N.O. korting 20% 55.994,40 1.428,43 4.666,20 119,04 223.977,60 5.713,71 18.664,80 476,14 Niet poliklinisch 20% 44.795,52 1.142,74 3.732,96 95,23 179.182,08 4.570,97 14.931,84 380,91 300.000 baht eigen risico 89.591,04 2.285,49 7.465,92 190,46 89.591,04 2.285,49 7.465,92 190,46 JAARPRIJS IN BATH JAARPRIJS IN EURO MAANDPRIJS BATH MAANDPRIJS EURO Voorbeeld 86-90 jaar 352.721,00 8.997,98 29.393,42 749,83 S.N.O. korting 20% 70.544,20 1.799,60 5.878,68 149,97 282.176,80 7.198,39 23.514,73 599,87 Niet poliklinisch 20% 56.435,36 1.439,68 4.702,95 119,97 225.741,44 5.758,71 18.811,79 479,89 300.000 baht eigen risico 112.870,72 2.879,36 9.405,89 239,95 112.870,72 2.879,36 9.405,89 239,95 Premie MAXIMA PER JAAR S.N.O. KORTING NIET POLIKLINISCH E.R. 40.00 E.R. 100.00 E.R. 200.000 E.R. 300.000 20% 20% 25% 37,50% 40% 50% 66-70 jaar 112.430,00 89.944,00 71.955,20 53.966,40 44.972,00 43.173,12 35977,60 71-75 jaar 167.542,00 134.033,60 107.226,88 80.420,16 50.262,60 30.157,56 15.078,78 76-80 jaar 224.859,00 179.887,20 143.909,76 107.932,32 67.457,70 40.474,62 20.237,31 81-85 jaar 279.972,00 223.977,60 143.909,76 107.932,32 67.457,70 40.474,62 20.237,31 86-90 jaar 352.721,00 282.176,80 225.741,44 169.306,08 105.816,30 63.489,78 31.744,89
Stichting Nederlanders Overzee speelt een rol als zijnde een onafhankelijk adviserende partij bij onderstaande verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen. Stichting Nederlanders Overzee draagt geen verantwoording tussen de overeenkomst van de kandidaat-verzekeringsnemer en de verzekeraar. Stichting Nederlanders Overzee is een vrijblijvende adviseur en de kandidaat-verzekeringsnemer evenals de verzekeraar vrijwaren Stichting Nederlanders overzee van alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit een eventuele overeenkomst.

Pacific Cross

Pacific cross heeft verschillende polissen. Wij

raden de Maxima polis aan.

Om een indruk te geven van de dekkingen bij Pacific Cross zal als voorbeeld hieronder meer informatie worden gegeven over de Maxima polis en Maxima plus polis. De Maxima polis plan biedt al zo’n ruime dekkingen en limieten dat deze bijna niet worden overschreden. Het is om deze reden dat wij de Maxima Plus polis, dat een nog ruimere dekking kent, niet direct aanraden.  

Enkele voordelen en belangrijke aspecten van

het Maxima plan zijn:

Aanmelden via Stichting Nederlanders Overzee, Maxima plus polis 20 % korting Hoge dekkingen 5.000.000 Thai Baht bij ziekte /ongeval Verzekerd van levenslange dekking, gegarandeerd jaarlijks te vernieuwen Vrijwel alle kosten bij ziekenhuis opname zijn voor 100% gedekt Volledige keuzevrijheid qua ziekenhuizen, dus ook de duurste in Bangkok en Pattaya Mogelijkheid tot Poliklinische uitsluiting, korting 20%.  Alle medische kosten waarvoor geen                       sprake is  van een ziekenhuisopname dienen door de cliënt zelf te worden betaald De behandeling van kanker, radio- en chemotherapie wordt gedekt Geen verplicht eigen risico, wel als optie met hoge korting tot wel 50%

Nadelen:

Medische keuring is noodzakelijk vanaf 65 jaar en ouder, kosten ongeveer 8000 baht Geen maandelijkse betaling, betaling is op jaarbasis Reeds bestaande aandoeningen worden niet verzekerd of alleen onder bepaalde                                                                                 voorwaarden Er is een wachttijd van 120 dagen voor een aantal chronische ziekten zoals kanker, hernia’s en dergelijke Gedurende de eerste 30 dagen na aanvang van de verzekering bent u alleen gedekt voor ongevallen. Voor vrouwen: verplichte mammogram bij instappen na 40 jarige leeftijd. Resultaten hiervan worden afgewacht alvorens dekking wordt verleend voor daaraan gerelateerde aandoeningen.

De aanvraagprocedure:

Bij een eventuele aanvraag hoeft, mits niet 65 jaar of ouder, geen medische keuring te worden verricht. Er dient slechts een medische vragenlijst te worden ingevuld. Via de website van Stichting Nederlanders Overzee vult u een aanvraag formulier in die wordt doorgestuurd naar de makelaar van Pacific Cross deze neemt dan contact met u op. De opgestuurde medische vragenlijst moet worden ingevuld en teruggestuurd. Dit formulier wordt door de makelaar vervolgens doorgestuurd waarna Pacific Cross met een voorstel komt. Dit voorstel kan drie dingen inhouden: U bent geaccepteerd zonder verdere uitsluitingen. U bent geaccepteerd met 1 of meerdere uitsluitingen (met bv. een premieverhoging van 15% of dat er bijbetaling wordt gevraagd voor bepaalde aandoeningen). U wordt geweigerd. De aanvraag op zich brengt geen enkele verplichting met zich mee. U kunt zelf aangeven of u wel of geen gebruik wilt maken van het voorstel van Pacific Cross.
VERGOEDINGEN MAXIMA MAXIMA PLUS Ziekenhuiskeuze Geen beperking op ziekenhuiskeuzes Geen beperking op ziekenhuiskeuzes Medische evacuatiedienst bij noodgevallen Wereldwijde evacuatie Wereldwijde evacuatie Maximale vergoeding per geval per verzekeringsjaar 5,000,000 10,000,000 Vergoedingen bij ziekenhuis opname Kamer en verzorging, verplegings kosten, andere medische kosten, maximum per dag 8.000,00 10.000,00 Intensive Care Unit en Coronaire zorgeenheid (Hart bewaking) Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Operatiekamer Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Chirurgieprijs inclusief pre-chirurgische beoordeling en Normale post-chirurgische zorg (werkelijke kosten) Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Orgaantransplantatiekosten voor lever, hart, longen, nieren, beenmerg en nierdialyse inclusief donorkosten (maximum per handicap) 1.000.000,00 1.500.000,00 Narcotiseur kosten Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Prive-verpleegkundig tarief aanbevolen door arts onmiddellijk na ziekenhuisopname (maximum 30 dagen) Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Psychiatrische en mentale aandoeningen tijdens gehele leven 200.000,00 300.000,00 Ziekenhuiskosten: diagnostische laboratoriumkosten, röntgenfoto's, voorgeschreven Geneesmiddelen, bloed en plasma, rolstoelverhuur, chirurgische apparatuur en apparaten Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Permanente geïmplanteerde medische apparaten en kunstmatige organen     (wachtijd is +/- 5 jaar) Dagelijks bezoek van het ziekenhuis door een arts (maximum per dag) Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Consultatiekosten voor specialist Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Noodgevallen polikliniek binnen 24 uur, maximaal per ongeval Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Noodgevallen lokale ambulance service inclusief apparatuur en personeelskosten Volledig vergoed Volledig vergoed Poliklinische vergoedingen MAXIMA MAXIMA PLUS Consulten van artsen, geneesmiddelen, röntgenfoto's, laboratoriumtests, poliklinische chirurgie, verbandmiddelen, chemotherapie, bestraling en alternatieve behandeling indien verwezen door behandelend arts (Maximum per dag) Normale en gebruikelijke kosten Normale en gebruikelijke kosten Toegestane aantal bezoeken aan chiropractor, acupuncturist en fysiotherapeut toegestaan zonder verwijzing van een behandelende arts                     (Maximaal bezoek per jaar) 5 bezoeken 7 bezoeken Noodgevallen vergoedingen MAXIMA MAXIMA PLUS Noodgevallen hulp en assistentie 24 uur per dag en 7 dagen per week Volledig vergoed Volledig vergoed Medische noodevacuatie Volledig vergoed Volledig vergoed Zwangerschap vergoedingen MAXIMA MAXIMA PLUS Normale bevalling per zwangerschap 60.000,00 150.000,00 Operatieve bevalling per zwangerschap 100.000,00 150.000,00 Miskraam in geval van dilatatie en curettage 40.000,00 50.000,00 Kortingen MAXIMA MAXIMA PLUS Uitsluiting polikliniek 20 procent 20 procent Eigenrisico 40,000 baht 25 procent 25 procent Eigenrisico 100,000 baht 32,5 procent 32,5 procent Eigenrisico 200,000 baht 40 procent 40 procent Eigenrisico300,000 baht 50 procent 50 procent Groepskorting via Stichting Nederlanders Overzee 10 procent 10 procent
Optioneel kunt u zich ook nog bijverzekeren voor tandartskosten en bril.
Klik aub op doe een aanvraag Voor aanvragen of meer informatie
Premie MAXIMA PER JAAR S.N.O. KORTING NIET POLIKLINISCH E.R. 40.00 E.R. 100.00 E.R. 200.000 E.R. 300.000 20% 20% 25% 37,50% 40% 50% 31-35 jaar 39.681,00 31.744,80 31.744,80 23.808,60 14.880,38 8.928,23 4464,11 36-40 jaar 44.090,00 35.272,00 28.217,60 21.163,20 13.227,00 7.936,20 3.968,10 41-45 jaar 48.499,00 38.799,20 31.039,36 23.279,52 14.549,70 8.729,82 4.364,91 46-50 jaar 5.513,00 38.799,20 31.039,36 23.279,52 14.549,70 8.729,82 4.364,91 51-55 jaar 59.522,00 47.617,60 38.094,08 28.570,56 17.856,60 10.713,96 5.356,98 56-60 jaar 68.340,00 54.672,00 43.737,60 32.803,20 20.502,00 12.301,20 6.150,60 61-65 jaar 81.567,00 65.253,60 52.202,88 39.152,16 24.470,10 14.682,06 7.341,03 JAARPRIJS IN BATH JAARPRIJS IN EURO MAANDPRIJS BATH MAANDPRIJS EURO Voorbeeld 61-65 jaar 81.567,00 2.080,79 6.797,25 173,40 S.N.O. korting 20% 16.313,40 416,16 1.359,45 34,68 65.253,60 1.664,63 5.437,80 138,72 Niet poliklinisch 20% 13.050,72 332,93 1.087,56 27,74 52.202,88 1.331,71 4.350,24 110,98 40.000 baht eigen risico 13.050,72 332,93 1.087,56 27,74 39.152,16 998,78 3.262,68 83,23 JAARPRIJS IN BATH JAARPRIJS IN EURO MAANDPRIJS BATH MAANDPRIJS EURO Voorbeeld 66-70 112.430,00 2.868,11 9.369,17 239,01 S.N.O. korting 20% 22.486,00 573,62 1.873,83 47,80 89.944,00 2.294,49 7.495,33 191,21 Niet poliklinisch 20% 17.988,80 458,90 1.499,07 38,24 71.955,20 1.835,59 5.996,27 152,97 40.000 baht eigen risico 17.988,80 458,90 1.499,07 38,24 53.966,40 1.376,69 4.497,20 114,72 JAARPRIJS IN BATH JAARPRIJS IN EURO MAANDPRIJS BATH MAANDPRIJS EURO Voorbeeld 71-75 jaar 167.542,00 4.274,03 13.961,83 356,17 S.N.O. korting 20% 33.508,40 854,81 2.792,37 71,23 134.033,60 3.419,22 11.169,47 284,94 Niet poliklinisch 20% 26.806,72 683,84 2.233,89 56,99 107.226,88 2.735,38 8.935,57 227,95 40.000 baht eigen risico 26.806,72 683,84 2.233,89 56,99 80.420,16 2.051,53 6.701,68 170,96 JAARPRIJS IN BATH JAARPRIJS IN EURO MAANDPRIJS BATH MAANDPRIJS EURO Voorbeeld 81-85 jaar 279.972,00 7.142,14 23.331,00 595,18 S.N.O. korting 20% 55.994,40 1.428,43 4.666,20 119,04 223.977,60 5.713,71 18.664,80 476,14 Niet poliklinisch 20% 44.795,52 1.142,74 3.732,96 95,23 179.182,08 4.570,97 14.931,84 380,91 300.000 baht eigen risico 89.591,04 2.285,49 7.465,92 190,46 89.591,04 2.285,49 7.465,92 190,46 JAARPRIJS IN BATH JAARPRIJS IN EURO MAANDPRIJS BATH MAANDPRIJS EURO Voorbeeld 86-90 jaar 352.721,00 8.997,98 29.393,42 749,83 S.N.O. korting 20% 70.544,20 1.799,60 5.878,68 149,97 282.176,80 7.198,39 23.514,73 599,87 Niet poliklinisch 20% 56.435,36 1.439,68 4.702,95 119,97 225.741,44 5.758,71 18.811,79 479,89 300.000 baht eigen risico 112.870,72 2.879,36 9.405,89 239,95 112.870,72 2.879,36 9.405,89 239,95 Premie MAXIMA PER JAAR S.N.O. KORTING NIET POLIKLINISCH E.R. 40.00 E.R. 100.00 E.R. 200.000 E.R. 300.000 20% 20% 25% 37,50% 40% 50% 66-70 jaar 112.430,00 89.944,00 71.955,20 53.966,40 44.972,00 43.173,12 35977,60 71-75 jaar 167.542,00 134.033,60 107.226,88 80.420,16 50.262,60 30.157,56 15.078,78 76-80 jaar 224.859,00 179.887,20 143.909,76 107.932,32 67.457,70 40.474,62 20.237,31 81-85 jaar 279.972,00 223.977,60 143.909,76 107.932,32 67.457,70 40.474,62 20.237,31 86-90 jaar 352.721,00 282.176,80 225.741,44 169.306,08 105.816,30 63.489,78 31.744,89