Stichting nederlanders Overzee 'Hulp voor Nederlanders buiten Europa" 

Berichten bekijken

AOW en wonen in Thailand

AOW en wonen in Thailand

Wonen in het Thailand heeft op meerdere gebieden invloed op de AOW. Thailand heeft  een verdrag gesloten met Nederland over de controle op het recht van uitkering, daarom ontvangt een alleenstaande zeventig procent. Daarnaast stopt de automatische verzekering voor de Nabestaandenverzekering Anw.

Het andere gevolg heeft te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz) met daaraan gekoppeld de verplichting een zorgverzekering af te sluiten. Wie permanent in het Thailand woont, is niet langer verzekerd voor de Wlz en kan geen zorgverzekering in Nederland meer afsluiten.

U moet dan zelf een zorgverzekering afsluiten en dat kan in sommige landen duur zijn. Een goed alternatief is de Expat verzekering.  

Woon je als AOW’ers in een verdragsland, dan is er een uitzondering op deze regel. Verdragslanden voor de zorgverzekering zijn in grote lijnen EU- en EER-landen, Zwitserland, vele Balkan-landen, Marokko, Tunesië en Turkije. Let op, dat zijn dus andere landen dan de verdragslanden bij de controle op uitkeringen. De Nederlandse Antillen en Suriname zijn op dit punt geen verdragslanden. 

Indien Stichting Nederlanders Overzee genoeg volgers hebben willen wij ons gaan inzetten om ook Thailand een van deze verdragslanden te laten worden. Waarom wel voor Marokko, Tunesië en Turkije? 

Woon je in Marokko, Tunesië of Turkije, dan kun je bij het CAK een formulier aanvragen en je daarmee bij het lokale ziekenfonds inschrijven. Je krijgt dan precies dezelfde rechten en plichten als de lokale verzekerden. De SVB houdt hiervoor een ‘bijdrage Zvw buitenland’ in op je AOW/pensioen. Deze bijdrage bestaat uit inkomensafhankelijke premies Zvw en Wlz en een vaste premie Zvw. De hoogte is afhankelijk van de gemiddelde zorgkosten in het woonland. Heb je een laag inkomen, dan kun je een zorgtoeslag aanvragen bij de Nederlandse belastingdienst. 

Bent u benieuwd hoe hoog uw AOW is geworden met ingang van 1 januari 2019? Een overzicht van de bedragen die in uw situatie in Thailand gelden.

 1. Alleenstaand

Nettobedrag met heffingskorting: € 1.146,51 (zonder: € 918,76)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,23 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is € 72,44 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.In Thailand worden de premies Zvw en Wlz niet ingehouden waardoor het netto bedrag gemiddeld veel hoger is.

 

 2. Getrouwd of samenwonend: beiden AOW

Nettobedrag met heffingskorting: € 787,45 (zonder: € 631,37)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,23  en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is €51,75 bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd. In Thailand worden de premies Zvw en Wlz niet ingehouden waardoor het netto bedrag gemiddeld veel hoger is.

 

3. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag

Nettobedrag met heffingskorting: € 787,45 (zonder: € 631,37) 

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,23  en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is €51,75 bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd. In Thailand worden de premies Zvw en Wlz niet ingehouden waardoor het netto bedrag gemiddeld veel hoger is. 

Omdat Thailand een verdrag heeft gesloten met Nederland over de controle op het recht van uitkering kan u bezocht worden door het UVW ter controle. Blijk dat u een partner heeft dan wordt u AOW uitkering bijgesteld naar getrouw of samenwonend met alle gevolgen van dien. 

Ook voor deze bizarre regel willen wij ons gaan inzetten omdat bij samenwoning in Nederland indien een van de partners geen inkomen heeft altijd beroep op het sociale stelsel kan worden gedaan, waardoor de tekortkoming gecompenseerd wordt. Dit is in Thailand niet het geval ook zijn daartegen de salarissen zo laag in Thailand dat deze de korting niet compenseert.

 

 

 

 

 

Opmerkingen
Sorteer op: 
Per pagina:
 
  • Er zijn nog geen reacties
Berichten informatie
27.01.2019 (26 dagen geleden)
Acties
Delen
Categorieën
Geldzaken (4 bestuur)
Gezondheid (1 bestuur)
Levenstijl (1 bestuur)
Politiek (1 bestuur)
Rijksoverheid (1 bestuur)
Verzekeringen (2 bestuur)
Waardering
2 votes