Hulp voor Nederlanders buitenNederland

Stichting Nederlanders Overzee

Hulp voor Nederlanders buiten Nederland.

Stichting Nederlanders Overzee

Doelstelling:

Stichting Nederlanders Overzee stelt zich als doel om de Nederlandse overheid te bewegen zich beter in te zetten voor landgenoten die terug willen keren naar Nederland.

Introductie:
Wij, Stichting Nederlanders Overzee constateren, dat de Nederlandse overheid niet in staat is (gebleken), Nederlanders die terug willen keren naar hun geboorteland, een helpende hand te bieden bij deze terugkeer. Terugkeerders lopen vaak tegen bureaucratische muren die hun problemen eerder verergeren dan oplossen.

Stichting Nederlanders Overzee wil zich sterk maken voor deze groep terugkeerders en de overheid te bewegen tot het bieden van meer en betere hulp bij terugkeer. Wij denken dit te kunnen doen door;

de overheid ongevraagd te gaan informeren over de knelpunten waar terugkeerders mee te maken krijgen.
Waar de overheid tekortschiet, te wijzen op wetgeving die bescherming biedt aan elke Nederlander en waarbij de overheid verzuimt tot de uitvoering daarvan.
De overheid te wijzen op het belang van Nederlanders in het buitenland. Deze zijn ons inziens het visitekaartje van Nederland en kunnen nuttig zijn als waarnemers en intermediairs bij het signaleren van zowel positieve als negatieve tendensen.

Participatie
Gelukkig zijn er wel een aantal organisaties die zich bezighouden met de belangen van Nederlanders in het buitenland met vaak hun eigen specialisatie. Met deze partijen willen we graag samenwerken door middel van doorverwijzen op de specialisaties alsmede informeren en ondersteunen daar waar het gaat om specifieke terugkeer (remigratie).

Wij gebruiken expliciet de term terugkeerders, omdat de term remigratie binnen het Nederlandse overheidsapparaat een geheel eigen betekenis heeft gekregen. Een remigrant is iemand die wil terugkeren, met een niet Nederlandse achtergrond, die al eerder woonachtig is geweest in Nederland.

Opmerkelijk daarin, vinden wij, dat voor deze groep mensen, wel allerlei hulporganen beschikbaar zijn.

Na het gratis registreren kunnen wij helpen. 

Klik hier om u te registreren.  

Klik hier voor hulp

 

Sponsor

AA Insurance Brokers

Insurance Thailand

AA Insurance Brokers wordt gerund door een toegewijd team met vele jaren ervaring op het gebied van verzekeringen in Thailand. Onze klanten variëren van particulieren tot internationale bedrijven. Ons motto is: Alles wat verzekerbaar is, verzekeren wij!

Klik hier voor meer info.

Newsletter
Subscribe now for Stichting Nederlanders Overzee newsletter to receive news, updates, photos of top rated members, feedback and tips to your e-mail.
Steun ons

Uw steun is nodig en wij hopen dat u een bijdrage wilt leveren voor onze projecten.

Donateurs zijn wij dankbaar en bedrijven die een donatie overmaken noemen wij in de communicatie op onze website, Facebookpagina en in de nieuwsbrief.

Samen bereiken wij meer!

Klik hier als u wilt doneren. 
Valuta Koers