Hulp voor Nederlanders buitenNederland

Stichting Nederlanders Overzee

Hulp voor Nederlanders buiten Europa.

1. De stichting draagt de naam:

 

Stichting Nederlanders Overzee

 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Schiedam. 

 

Doel:

1. De stichting heeft ten doel: hulp voor Nederlanders buiten Europa, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van hulp aan gedetineerden, scholing, ouderen, zieken, eenzamen, alsmede het bieden van hulp bij maatschappelijke problemen, (zorg)verzekeringen en hulp in het algemeen voor Nederlanders buiten Europa. 

Vermogen:

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door: 

a. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;

b. bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is;

c. subsidies;

d. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;

e. opbrengsten van activiteiten van de stichting;

f. alle andere baten. 

 

Na het gratis registreren kunnen wij helpen. 

 

Klik hier om u te registreren.  

Klik hier voor hulp

 

Newsletter
Subscribe now for Stichting Nederlanders Overzee newsletter to receive news, updates, photos of top rated members, feedback and tips to your e-mail.
Steun ons

Uw steun is nodig en wij hopen dat u een bijdrage wilt leveren voor onze projecten.

Donateurs zijn wij dankbaar en bedrijven die een donatie overmaken noemen wij in de communicatie op onze website, Facebookpagina en in de nieuwsbrief.

Samen bereiken wij meer!

Klik hier als u wilt doneren. 
Valuta Koers